Blood Free (2024) ซับไทย

ออกเมื่อ 18 เมษายน 2567 · Blood Free (2024) ซับไทย
เรื่องราว เล่าถึงยุคซึ่งยีนส์และไวรัสต่าง ๆ ถูกทำการทดลองจนยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในการทดลองสินค้าใหม่โดยบริษัทด้านไบโอเทคโนโลยีชื่อว่า BF นี้ ได้สร้างเนื้อสัตว์สังเคราะห์ขึ้นมา จนทำให้สังคมเกิดข้อสงสัยกับเรื่องราวลึกลับเบื้องหลังสินค้าและการทดลองครั้งนี้

ซีรี่ย์แนะนำ