The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 1 – 45 จบ ซับไทย [จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 1 – 45 จบ ซับไทย

The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร เป็นเรื่องราวเมื่อ สามพันปีก่อน เมื่อเทพเอ้อหลางเสิน หยางเจี่ยน ทำนายว่า โลกจะพบภัยพิบัติครั้งใหญ่อาจจะเป็นจุดจบของโลก และผู้ไถ่บาปแห่งสวรรค์ ที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งมีเพียงแค่ผู้เหมาะสมที่ถูกคัดเลือกเท่านั้น โดยจะเป็นในช่วงราชวงศ์ฮั่น ในเขตตะวันออก ภูตผี ปีศาจ หมาป่า ขยายอาณาเขตไปยังที่อยู่อาศัยของมนุษย์ พันธมิตรเต๋าพยายามที่จะเสาะหาผู้ที่เหมาะสมมาทำหน้าที่ในการครอบครอง “เกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร” เพื่อช่วยกอบกู้โลก

The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 1
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 2
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 3
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 4
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 5
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 6
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 7
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 8
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 9
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 10
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 11
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 12
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 13
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 14
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 15
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 16
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 17
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 18
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 19
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 20
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 21
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 22
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 23
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 24
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 25
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 26
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 27
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 28
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 29
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 30
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 31
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 32
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 33
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 34
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 35
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 36
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 37
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 38
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 39
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 40
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 41
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 42
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 43
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 44
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 45
The Taoism Grandmaster ตำนานเกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร ตอน 46 End