The Promise of Chang’An คำสัตย์เมืองฉางอัน ซับไทย ตอน 1 – 56 จบ [จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

The Promise of Chang’An คำสัตย์เมืองฉางอัน ซับไทย

The Promise of Chang’An คำสัตย์เมืองฉางอัน ซีรี่ย์จีนมาแรงแซงโค้ง “เฮ่อหลานหมิงอวี้” สาวน้อยฉลาดปราดเปรื่อง หลานสาวท่านผู้นำยงหลิน เมื่อตอนเยาวว์วัยได้บังเอิญพบกับ”เซียวเฉิงซวี่” องค์ชายเก้าแห่งเซิ่งโจว ทั้งสองมีนิสัยที่คล้ายกัน และค่อย ๆ เกิดเป็นความรู้สึกที่ดี ๆ ต่อกัน

The Promise of Chang’An ตอน 1
The Promise of Chang’An ตอน 2
The Promise of Chang’An ตอน 3
The Promise of Chang’An ตอน 4
The Promise of Chang’An ตอน 5
The Promise of Chang’An ตอน 6
The Promise of Chang’An ตอน 7
The Promise of Chang’An ตอน 8
The Promise of Chang’An ตอน 9
The Promise of Chang’An ตอน 10
The Promise of Chang’An ตอน 11
The Promise of Chang’An ตอน 12
The Promise of Chang’An ตอน 13
The Promise of Chang’An ตอน 14
The Promise of Chang’An ตอน 15
The Promise of Chang’An ตอน 16
The Promise of Chang’An ตอน 17
The Promise of Chang’An ตอน 18
The Promise of Chang’An ตอน 19
The Promise of Chang’An ตอน 20
The Promise of Chang’An ตอน 21
The Promise of Chang’An ตอน 22
The Promise of Chang’An ตอน 23
The Promise of Chang’An ตอน 24
The Promise of Chang’An ตอน 25
The Promise of Chang’An ตอน 26
The Promise of Chang’An ตอน 27
The Promise of Chang’An ตอน 28
The Promise of Chang’An ตอน 29
The Promise of Chang’An ตอน 30
The Promise of Chang’An ตอน 31
The Promise of Chang’An ตอน 32
The Promise of Chang’An ตอน 33
The Promise of Chang’An ตอน 34
The Promise of Chang’An ตอน 35
The Promise of Chang’An ตอน 36
The Promise of Chang’An ตอน 37
The Promise of Chang’An ตอน 38
The Promise of Chang’An ตอน 39
The Promise of Chang’An ตอน 40
The Promise of Chang’An ตอน 41
The Promise of Chang’An ตอน 42
The Promise of Chang’An ตอน 43
The Promise of Chang’An ตอน 44
The Promise of Chang’An ตอน 45
The Promise of Chang’An ตอน 46
The Promise of Chang’An ตอน 47
The Promise of Chang’An ตอน 48
The Promise of Chang’An ตอน 49
The Promise of Chang’An ตอน 50
The Promise of Chang’An ตอน 51
The Promise of Chang’An ตอน 52
The Promise of Chang’An ตอน 53
The Promise of Chang’An ตอน 54
The Promise of Chang’An ตอน 55
The Promise of Chang’An ตอน 56 End