The Empress Dowager and Her 300 Heros พระพันปีหลวงกับทหารสือ ๓๐๐ คน ซับไทย [จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

The Empress Dowager and Her 300 Heros พระพันปีหลวงกับทหารสือ ๓๐๐ คน ซับไทย

The Empress Dowager and Her 300 Heros พระพันปีหลวงกับทหารสือ ๓๐๐ คน ซีรี่ย์จีนสนุกทุกฉากนักแสดงนำ:Gu Feng,Joy Hu,Hu Dong Qing,Yue Chun Yu,Chen Yang,Zhang Han Feng

The Empress Dowager and Her 300 Heros ตอนพิเศษ