รอยรักรอยบาป

ออกเมื่อ 3 กรกฎาคม 2567 · รอยรักรอยบาป
เรื่องราวเกิดขึ้นในวงศ์ตระกูลไทยสมัยโบราณ เมื่อท่านขุนหักหลังคนรักไปแต่งงานกับหญิงจากตระกูลร่ำรวย ศึกแห่งการชิงรักหักสวาท ความมักใหญ่ใฝ่สูง และการทรยศจึงเปิดฉากขึ้น